Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 WIT ISO9001 2017-09-01 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
UL UL UL 2016-08-24 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CB CB TUV Rheinland 2018-05-04 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland 2018-07-13 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CB CB TUV Rheinland T8 LED Alu+PC tube 2018-05-07 ~ Đã xác minh
SAA SAA Other 2019-04-18 ~ 2024-04-18 Đã xác minh
GS GS TUV Rheinland 2019-10-18 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
UL UL UL UL of led t8 tube 2016-08-20 ~
CE CE TUV Rheinland CE certification of led T8 tube 2015-05-25 ~
UL UL UL UL of led filament bulb 2016-03-21 ~
EMC EMC TUV Rheinland EMC of T8 LED TUBE 2015-11-30 ~
RoHS RoHS SGS ROHS of led filament bulb 2014-09-02 ~
CE CE TUV Rheinland CE certification of led filament bulb,include LVD test. 2016-06-15 ~
EMC EMC TUV Rheinland CE certification of led filament bulb,include EMC test. 2016-06-03 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này